✪ LAKA – AEON MALL Bình Dương Canary – Tầng 1 khu PROMOTION

✪ LAKA – AEON MALL Bình Dương Canary – Tầng 1 khu PROMOTION

Địa chỉ: Số 1 KP Bình Giao, P.Thuận Giao, Bình Dương.

Hình thức: Showroom.